linkverzameling voor een vrouw zoals jijlinkverzameling voor een vrouw zoals jijAnnaplaza
De beste linkverzameling voor een vrouw zoals jij
   
 
   

Meer over de Turkse en Allochtone vrouwen, een eerste oriëntatie...

 

 

 

 

 

 Vrouw binnen de Islam 
Een studie naar de positie van de vrouw in de Islam
Tegenwoordig zie je veel moslimmeisjes van onze leeftijd die met een hoofddoek oplopen, het haar helemaal bedekt en gehuld in zwarte kleren. Maar ook zie je moslimmeisjes zonder hoofddoek in felgekleurde kleren en met make-up op. Wat mag een Moslim vrouw nou eigenlijk volgens de Koran? Wat zijn haar rechten en plichten?
In dit werkstuk gaan we proberen aan de hand van deelvragen er achter te komen hoe het nou allemaal zit. Er komen verschillende aspecten aan de orde waar de vrouw volgens buitenstaanders een achterstand in heeft. Veel mensen denken dat de vrouw volgens de Koran minderwaardig is. Maar is ze dat wel?

Verder lezen...

 Een schat van een bruid 
Kristel Luyckx, een pedagoge gespecialiseerd in vrouwenstudies, voerde drie jaar geleden onderzoek naar man-vrouwverhoudingen in de Turkse gemeenschap. Ze interviewde vijftien jonge, gehuwde vrouwen over hun ideeën rond relaties. Uit bijgevoegd materiaal blijkt dat gearrangeerde huwelijken voor Turkse vrouwen met meer dan twintig procent in aantal gestegen zijn, terwijl Marokkaanse vrouwen zulke trouwerijen dan weer ouderwets vinden.
Grootschalig onderzoek in Vlaanderen en Brussel toonde aan dat de Turkse vrouwengemeenschap zich traditioneler opstelt tegenover genderrelaties dan de Marokkaanse. Turkse vrouwen huwen vroeger en er worden duidelijk meer gearrangeerde en grensoverschrijdende huwelijken georganiseerd. Uit het onderzoek van Luyckx blijkt dat huwen door Turkse vrouwen beschouwd wordt als een levensdoel. Huwen is een plicht: mannen en vrouwen moeten gepaard door het leven gaan, alleen God kan op zichzelf bestaan. Gedurende hun jeugd worden de meisjes voorbereid op hun plichten binnen het huwelijk: ze leren huishoudelijke taken, letten op zusjes en broertjes en volgen beroepsonderwijs in het teken van hun latere rol als echtgenote. Een aantal onder hen trouwt zeer jong, vanaf vijftien al, om de reeds aangevatte onderhandelingen te ontvluchten.
Verder lezen...

 Miljoenen Turkse vrouwen analfabeet  
Ongeveer acht miljoen vrouwen in Turkije hebben geen enkele vorm van onderwijs genoten en zijn zo goed als analfabeet. Dat komt neer op ruim tien procent van de bevolking.
Deze gegevens maakte een vrouwenonderzoeksgroep aan de Ege universiteit in het Turkse Izmir donderdag bekend naar aanleiding van internationale vrouwendag op 8 maart. Daarnaast gaan er op dit moment zo'n 640.000 meisjes niet naar school. Slechts 3% van alle vrouwen geniet een universitaire opleiding.
Verder lezen...

 Turkse president ergert zich aan vrouwen met hoofddoek 
Volkskrant: gepubliceerd op 14 december 2006 08:11
De Turkse president Ahmet Necdet Sezer eist een officieel onderzoek naar het dragen van hoofddoeken door vrouwen die werken bij gemeenten en gemeentelijke instellingen. Hij heeft volgens de krant Zaman de gouverneur van Istanbul daartoe opdracht gegeven.
De president vermoedt dat de hand wordt gelicht met het hoofddoekverbod. In het streng seculiere Turkije is het vrouwen niet toegestaan een hoofddoek te dragen als ze werken bij overheidsinstanties en staatsuniversiteiten, waar het verbod ook geldt voor studenten. Het onderzoek moet zich richten op de gemeente Istanbul, het waterleidingbedrijf en het energiebedrijf.
De ‘islamvriendelijke’ regering van premier Tayyip Erdogan streeft – mede onder druk van een deel van zijn conservatieve achterban – naar een soepeler beleid inzake de hijab, maar heeft bij het seculiere establishment geen voet aan de grond gekregen.

Verder lezen...

 Naar de markt draag je geen glittertjes 
Gepubliceerd in dagblad De Pers op woensdag 22 Aug 2007, 12:28
door Fréderike Geerdink

De ene hoofddoek is de andere niet. Kijk maar op de markt van Ürgüp, een middelgroot dorp in het midden van Turkije. Een fotoserie met korte interviews van acht willekeurige vrouwen met hun hooofddeok op de markt van Ürgüp.
Verder lezen...

 Politieke crisis geeft vrouwen kans in Turkse politiek 
Gepubliceerd in dagblad De Pers op 31 mei 2007 door Fréderike Geerdink
De huidige politieke crisis in Turkije, waarbij seculiere partijen en de regerende islamitische AK Partij elkaar fel bestrijden, zou het percentage vrouwen in het Turkse parlement wel eens flink op kunnen schroeven.
Ze heeft zich bewezen in de zakenwereld, ze heeft veel contact met maatschappelijke organisaties, ze is jong én vrouw. Een combinatie die haar zéker hoog op de kandidatenlijst van de AK Partij zal doen belanden, zegt Sunay Özbek (41) vol vertrouwen: "Ik verwacht bij de eerste tien op de lijst te komen."

Verder lezen...

 Vrouwenrechten in Turkije 
De humanist zaterdag 12 januari 2008 Editie 04, 2007
Dit voorjaar vonden er in verschillende Turkse steden demonstraties plaats tegen de toenemende islamisering van de maatschappij. De protesten waren een steunbetuiging aan het leger dat op zijn website bekend had gemaakt alles te zullen doen om de seculiere democratie te beschermen tegen religieus fanatisme. Opmerkelijk was het grote aandeel van feministische bewegingen in de demonstraties, die aangaven dat met name de rechten van de vrouw worden bedreigd door de infiltratie van politieke islam in het systeem. Desondanks won de regeringspartij AKP, sinds haar oprichting al verdacht van een geheime agenda voor een religieuze staat, de recente parlementsverkiezingen met een overweldigende meerderheid. Islam en feminisme worden ook in Europa overwegend als onverenigbaar beschouwd, en dus wordt een partij als de AKP met lede ogen aangezien. De praktijk van vijf jaar door de AKP gedomineerde regering laat op het gebied van vrouwenrechten een andere werkelijkheid zien.
Verder lezen...

 Stand van zaken: Allochtone vrouwen in Utrecht. 
Samenvatting Quickscan de sociaal economische positie van vrouwen uit etnischeminderheden in de stad Utrecht. IDEA oktober 2006
Een kwart van de vrouwen in Utrecht is allochtoon en afkomstig uit een niet-westers land. De Marokkaanse vrouwenvormen de grootste groep. De huishoudenspositie van Marokkaanse en Turkse vrouwen wijkt duidelijk af van die van de autochtone vrouwen: Zij hebben vaker kinderen en, vooral Marokkaanse vrouwen, krijgen ook meerkinderen. Zij zijn even vaak een alleenstaande moeder als autochtoon Nederlandse vrouwen, terwijl Surinaamse en Antilliaanse vrouwen juist vaker alleenstaande moeder zijn en een lager kindertal hebben.
Niet-westerse vrouwen hebben vaak een dubbele achterstand. Zij hebben een zwakkere positie dan autochtone vrouwen en hebben tegelijkertijd een achterstand ten opzichte van mannen in dezelfde etnische groep. Driekwart van de vrouwen heeft een taalachterstand. Van alle (westerse en niet-westerse) allochtone vrouwen werkt 46%. Van de Marokkaanse en Turkse vrouwen beschikt 58% over een eigen inkomen uit werk of uitkering. De maatschappelijke participatie van niet-westerse allochtone vrouwen ligt lager dan bij de autochtone vrouwen."

Verder lezen...

 Sociale atlas van allochtone vrouwen  
Enkele conclusies uit de SCP-publicatie Sociale atlas van vrouwen uit etnische minderheden die op maandag 6 maart 2006. is aangeboden aan minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie.
- Grote verschillen tussen groepen allochtone vrouwen naar omvang en achtergrondaan op zoek naar eenheid in diversiteit.
- Allochtone vrouwen zijn lager opgeleid dan autochtone vrouwen.
- Allochtone meisjes doen het op school wat beter dan de jongens.
- Inburgeringscursussen leiden tot betere taalbeheersing.
- Surinaamse vrouwen hebben het vaakst een baan.
- Veel anderhalfverdieners onder Surinamers en Antillianen.
- Turken en Marokkanen denken het meest traditioneel over taakverdeling.
- Turken en Marokkanen maken minder gebruik van kinderopvang en ouderschapsverlof.
- Allochtone vrouwen zijn minder gezond.
- Deelname aan de ‘civil society’ vooral laag bij Turkse en Marokkaanse vrouwen.
- Vrijetijdsbesteding verschilt meer tussen etnische groepen dan tussen de seksen

Verder lezen...

 

Meer over de Marokkaanse en arabische vrouw...
Meer over de vrouw en de Islam...

Terug naar Annaplaza-home,
de beste linkverzameling voor een vrouw zoals jij!

 
 
 Zoeken
Google
 Over Annaplaza
Op Annaplaza presenteren we regelmatig een selectie van de leukste en beste websites, voor een vrouw zoals jij. Heb je tips voor een onderwerp, of zag je onlangs een razend interessante, aantrekkelijke of knotsgekke vrouwensite? Laat het ons weten, misschien doen we er wat mee in een volgende update van Annaplaza.
Terug naar Annaplaza-home
Turkse media
Leven in Turkije
Multiculturele tv
Damla (turks)
Ekin (turks)
Hollandarehberi (turks)
St. Nederland Turkije
Sen magazine
vrouwen uit marokko, Magreb, Turkije en andere landen
Organisaties
Turkse Vrouwen Komitee Utrecht
St. Yasmin (den haag)
Jasmijn (groningen)
ATKB (amsterdam)
Milli Gorus (noord nederland)
Inspraak Turken in Ned.
Turks Academisch Netwerk
Turkse community
Hababam
Lokum
Muptela
Islam algemeen
Moslima
Abubakker
Al Yyaqeen
Vrouwen en de Islam

Al Nisa
De MoslimVrouw
Hoofddoek.nl
Mijn sluier en ik
Vrouw en Islam
Islam 4 women (engels)
Muslim Feminists network
The modern religion (engels)
Women in Islam (engels)

Bekende turkse vrouwen
Nebahat Albayrak (politica)
Nilgün Yerli (cabaret)
Leyla Çinibulak (antropoloog)
Gülden Ilmaz (presentatrices)
Nazmiye Oral (actrice)
Senay Özdemir (hoofdredac. SEN)
Ebru Umari (schrijfster)
Melek Usta (zakenvrouw)
Ozden Yalim
Recepten uit Turkije
Turkse keuken
Multirecepten turks
Over de Turkse keuken
Turkse recepten
 
  
 
 
   
                       
      Copyright 1998-2008 - Inhoud: - Annaplaza