linkverzameling voor een vrouw zoals jijlinkverzameling voor een vrouw zoals jijAnnaplaza
De beste linkverzameling voor een vrouw zoals jij
   
 
   

Meer over de alleenstaande moeder een eerste oriëntatie...

 

 

 

 

 

 Vrouw binnen de Islam 
Een studie naar de positie van de vrouw in de Islam
Tegenwoordig zie je veel moslimmeisjes van onze leeftijd die met een hoofddoek oplopen, het haar helemaal bedekt en gehuld in zwarte kleren. Maar ook zie je moslimmeisjes zonder hoofddoek in felgekleurde kleren en met make-up op. Wat mag een Moslim vrouw nou eigenlijk volgens de Koran? Wat zijn haar rechten en plichten?
In dit werkstuk gaan we proberen aan de hand van deelvragen er achter te komen hoe het nou allemaal zit. Er komen verschillende aspecten aan de orde waar de vrouw volgens buitenstaanders een achterstand in heeft. Veel mensen denken dat de vrouw volgens de Koran minderwaardig is. Maar is ze dat wel?

Verder lezen...

 Een echte feministe is een moslimvrou 
(geschreven door Abdullah Haselhoef op www.moslima.nl)
De laatste tijd proberen sommige politici over de ruggen van moslimvrouwen heen te scoren door hen voor te stellen als onmondige en domme vrouwen die onderdrukt worden door hun brute broers en vaders. Wil men deze broodnodige discussie helder en zuiver voeren dienen politici, 'witte' feministen maar zeer zeker ook moslims zich op de hoogte te stellen wat de Islam zelf zegt over bijvoorbeeld: vrouwenrechten, eerwraak, educatie, vrije partnerkeuze, maagdenvlies mythe, het orgasme, echtscheiding, 2e vrouw, politieke loopbaan, huishouding, bezit en de eigen achternaam. Islam is niet hetzelfde als cultuur
De wijze waarop sommige Afrikaanse moslims/christenen met hun geloof omgaan (bijvoorbeeld vrouwenbesnijdenissen) is anders dan de wijze waarop bijvoorbeeld Russische christenen/moslims met hun geloof omgaan. Zelfs een Zeeuwse Nederlandse gereformeerde gaat met zijn geloof niet hetzelfde om zoals een Bourgondische ingestelde Brabantse Katholiek en toch zijn zij beiden christenen..

Verder lezen...

 Wie zegt dat de Koran vrouwonvriendelijk is?  
Een speciaal van de NRC over de Islam als godsdienst en cultuur, met daarin een uitgebreid artikel over de positie van de vrouw..
"De mannen zijn zaakwaarnemers voor de vrouwen, omdat God hen boven haar heeft gesteld (..). Als mannen ongehoorzaamheid vrezen, moeten zij haar vermanen, haar vermijden in het huwelijksbed en haar slaan. God is verheven en groot.''

Bovenstaande - vrij vertaalde - verzen uit het heilige boek van de islam, vormen van oudsher de basis van het islamitisch denken over de vrouw. Niet voor niets staat de Koran in het Westen bekend als vrouwonvriendelijk. Vrouwen moeten volgens de Koran ,,in hun huizen blijven'' en een galabib (omslagdoek) dragen. Bij de dood van een broer of zus erven zij maar de helft van wat een man erft. Een vrouw mag hooguit een man huwen, terwijl een man maximaal vier vrouwen mag trouwen. En vrouwen hebben - anders dan hun echtgenoot - niet het recht een echtscheiding aan te vragen.

Toch is het juist de Koran die anno 1998 de weg vrijmaakt voor de emancipatie van moslim-vrouwen. Binnen het kader van de islamitische wetgeving vechten ze - soms openlijk, soms in stilte - tegen een eenzijdige, masculiene interpretatie van het heilige boek.

Verder lezen...

 Vrouwen en de koran 
Anja Meulenbelt op haar weblog donderdag 22 september 2005
Vraag het een moslim, en de meeste zullen zeggen: de islam geeft mannen en vrouwen gelijke rechten. Vraag het een gemiddelde Nederlandse niet-moslim, en ze zullen zeggen: de koran is vrouwvijandig, of op z’n minst: moslimmannen onderdrukken hun vrouwen. Er blijkt dus een grote kloof te bestaan tussen hoe moslims zelf hun geloof ervaren, en hoe buitenstaanders er naar kijken. Nu is het wel duidelijk dat achterstelling van vrouwen in alle culturen en bij alle religies plaats vindt - of vond, want het is even universeel dat er vrouwenbewegingen ontstaan overal waar de economische situatie verandert die mannen en vrouwen bond aan een traditionele rolverdeling, en waar vrouwen minder kinderen en een hogere opleiding krijgen.

De argumentatie dat moslimvrouwen meer onderdrukt zouden zijn dan anderen (en dat dat dus aan de islam moet liggen) baseert zich op twee zaken: het gegeven dat in Nederland moslim-migrantenvrouwen minder ‘geemancipeerd’ zijn dan autochtonen, ze het huis minder uit komen, minder opleiding hebben gevolgd en percentueel vaker aan te treffen zijn in Blijf van m’n Lijf huizen. En de bij voorkeur uit het verband gehaalde korancitaten, zoals de beruchte soera 4.34, die mannen toestemming zouden geven om hun vrouw te slaan.
Verder lezen...

 Sociale atlas van allochtone vrouwen  
Enkele conclusies uit de SCP-publicatie Sociale atlas van vrouwen uit etnische minderheden die op maandag 6 maart 2006. is aangeboden aan minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie.
- Grote verschillen tussen groepen allochtone vrouwen naar omvang en achtergrondaan op zoek naar eenheid in diversiteit.
- Allochtone vrouwen zijn lager opgeleid dan autochtone vrouwen.
- Allochtone meisjes doen het op school wat beter dan de jongens.
- Inburgeringscursussen leiden tot betere taalbeheersing.
- Surinaamse vrouwen hebben het vaakst een baan.
- Veel anderhalfverdieners onder Surinamers en Antillianen.
- Turken en Marokkanen denken het meest traditioneel over taakverdeling.
- Turken en Marokkanen maken minder gebruik van kinderopvang en ouderschapsverlof.
- Allochtone vrouwen zijn minder gezond.
- Deelname aan de ‘civil society’ vooral laag bij Turkse en Marokkaanse vrouwen.
- Vrijetijdsbesteding verschilt meer tussen etnische groepen dan tussen de seksen

Verder lezen...

 

Meer over de Marokkaanse en arabische vrouw...
Meer over de Turkse en allochtone vrouw...

Terug naar Annaplaza-home,
de beste linkverzameling voor een vrouw zoals jij!

 
 
 Zoeken
Google
 Over Annaplaza
Op Annaplaza presenteren we regelmatig een selectie van de leukste en beste websites, voor een vrouw zoals jij. Heb je tips voor een onderwerp, of zag je onlangs een razend interessante, aantrekkelijke of knotsgekke vrouwensite? Laat het ons weten, misschien doen we er wat mee in een volgende update van Annaplaza.
Terug naar Annaplaza-home
Belasingen
Alleenstaande-ouderkorting?
Kindertoeslag
Co-ouders en de fiscus
Zorgtoeslag
Zorgtoeslag proefberekening
Proefberekening huurtoeslag
Zorgtoeslag
Sociale zekerheid

Bijstand wordt verlaagd
Sociale en economische positie singles
Saloua vrouw
Hoofddoek.nl
Mijn sluier en ik
Moslima 4 moslimas
Islam 4 women (engels)
Muslim Feminists network
The modern religion (engels)
Women in Islam (engels)

vrouwen uit marokko, Magreb, Turkije en andere landen
Alleenstaande ouders/Co-ouderschap

Ouder alleen
Meiden van halal
Ayaan hirsi ali over Islam

 
  
 
 
   
                       
      Copyright 1998-2008 - Inhoud: - Annaplaza